Jupiter Lodge - Studio3D

Jupiter Lodge

Ett bostadsprojekt där vi levererade ett helhetslösning inkluderande bildproduktion samt grafiskt material.


Paketets innehåll:

  • Grafisk Profil
  • Hemsida
  • 3D visualiseringar Exteriört och interiör rundvandring
  • Bofaktablad
  • Handritat situationsplan med skidbacke
  • Bostadsväljare