3D visualisering av litet bostadsområde - Studio3D

3D visualisering av litet bostadsområde

Uppdrag: Skapande av exteriöra 3D-visualiseringar på bostäder som smälter in i den gröna naturen. Vi skapade även en Vimage bild som är ett kort videoklipp som lämpar sig väldigt bra på hemsidor och sociala plattformar som Facebook, Instagram, LinkedIn m.m.

Arbete: Modellering av hus och skapande av exteriöra visualiseringar, Vimage bild.
Program: 3ds Max, Corona och Photoshop
Material från kund: Fasadritningar, situationsplan och materialbeskrivning.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning eller offert här.