Personuppgiftspolicy

Vilka uppgifter sparar vi?

Beroende på om du är registrerad för vårt nyhetsbrev eller kund så lagras olika uppgifter. Vi lagrar ditt namn, e-post, och företagsnamn i båda fallen, men även adress, telefonnummer och organisationsnummer om du är en kund hos oss. Alla dessa uppgifter är vitala för att kunna genomföra ett samarbete och krävs för att skapa bland annat beställningar och fakturor.

Vilka delas uppgifterna med?

Om du är kund hos oss delas även dessa uppgifter med vår revisor och finns lagrade i vårt faktura och CRM-system.

Hur länge vi behåller era uppgifter?

Som registrerad i nyhetsbrevet finns du i vårt system tillsvidare, men kan när som helst själv plocka bort dig ur listan i footern på varje nyhetsbrev. Som kund med ett genomfört köp ligger dina uppgifter lagrade i 7 år på grund av bokföringslagen.

Kan vi ta bort dina uppgifter?

Du kan när som helst begära ett utdrag av all information som vi lagrar om dig. Du kan även när som helst begäras att dessa uppgifter raderas, med vissa begränsningar som de uppgifter som lagras med stöd av bokföringslagen.

Har du fler frågor?

Om du har fler frågor kring hur Studio3D (Prospekta AB) hanterar personuppgifter enligt GDPR, kontakta info@studio3d.se