Stillbilde fra video

Video

For å fange interessen på digitale plattformer på en mer effektiv måte kan video være et viktig verktøy. På samme måte som med detaljerte bilder tar vi ofte utgangspunkt i de miljøene vi visualiserer, men finner nye interessante vinkler og områder å hente ut bevegelig materiale fra. Dette kan brukes som enkeltstående klipp eller settes sammen til lengre stemningsskapende filmer med musikk. Vi tilbyr også satellittfilmer, der vi ved hjelp av flyfoto og kart viser nærområdet på en måte som er svært tilgjengelig for kundene, og som kan kombineres med lysbildefremvisninger av innvendige og utvendige 3D-visualiseringer eller innvendige og utvendige videoklipp til en komplett presentasjonsfilm.