Prospekt

Prospekt

Akkurat som en prosjektets nettside er salgsprosessens digitale hjem, kan en katalog være et luksuriøst supplement som fyller samme funksjon i fysisk form. Sammen med våre andre tjenester som 3D-visualiseringer, grafisk profil og faktaark om boligerhar vi alle forutsetninger for å sette sammen prosjektspesifikke kataloger for deg. Katalog er et vidt produktbegrep som kan innebære mer omfattende dokumenter for hele nybyggprosjekter eller mindre brosjyrer for enkeltboliger. Uansett hvilke behov du har, kan vi lage unike kataloger og brosjyrer som matcher tonen i det øvrige salgsmaterialet ditt.