Integritetspolicy

Information om Studio3Ds hantering av dina personuppgifter i samband med beställningar och/eller prenumeration på nyhetsbrev.

An English version is to be found further down!

Studio3D (Prospekta AB) är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss genom att vara kund eller genom att aktivt anmäla dig till våra nyhetsbrev. Studio3D (Prospekta AB) lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än de som nämns i andra punkten nedan.

STUDIO3D (PROSPEKTA AB) HAR SKYLDIGHETER ATT SE TILL ATT DINA UPPGIFTER BEHANDLAS ENLIGT FÖLJANDE;

Vi lagrar ditt namn, adress, e-post, telefon och organisationsnummer

Vi lämnar ut din adress till tredje part om du är kund hos oss, i detta fall revisor och fakturasystem.

Du har när som helst rätt att raderas ur systemen (med vissa begränsningar, som bokföringslagen)

Vi lagrar dina uppgifter vid köp i 7 år på grund av bokföringslagen.

Du har rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att få reda på varifrån informationen har kommit, om du inte har registrerat den själv

Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har om ditt konto hos oss.

Har du frågor kring hur Studio3D (Prospekta AB) hanterar personuppgifter enligt GDPR, kontakta info@studio3d.se

___________________________________________________________________________

Studio3D (Prospekta AB) is responsible for the processing of personal data that you submit to us as a costumer or by ordering our newsletter. Studio3D (Prospekta AB) does not disclose personal information, e-mail addresses or other customer information to third parties other than those mentioned in the second paragraph below.

STUDIO3D (PROSPEKTA AB) IS OBLIGATED TO MAKRE SURE THAT YOUR DATA SHALL BE TREATED AS FOLLOWS:

We store your name, address, email, phone and organization number at member and newspaper mailings

We will issue your third party address if you are a customer, in this case, Accountant, Billing Systems.

You may at any time be deleted from the systems (subject to certain restrictions, such as the Accounting Act)

We store your data for purchase for 7 years due to the accounting laws.

You are entitled to complain to the supervisory authority

You have the right to find out where the information came from, if you have not registered it yourself

You are entitled to receive an extract of all information we have about your account with us.

If you have questions about how Studio3D (Prospekta AB) handles personal data according to GDPR, please contact info@studio3d.se