Vimage

Vimage

Video är en lite mer kostsam produktion då det i en förenklad mening innehåller 30 färdiga 3D visualiseringar per sekund. Det går snabbt att räkna ut att även ett fem sekunder kort klipp innehåller en stor mängd bilder vilket kräver datakapacitet att ta fram och därför snabbt kan bli kostsamt. Ett alternativ till detta är vimages. Här utgår vi från vanliga 3D visualiseringar men förädlar produkten genom att välja ut passande ytor och element där vi kan ersätta innehåll med rörliga effekter. Innehållet blir mycket mer levande och är en populär produkt för att kunna sticka ut i digitala medier eller på projekthemsidor.