Exteriör visualisering

Exteriör 3D visualisering

Oavsett om du besöker en bostad fysiskt eller digitalt så är det ofta naturligt att man först får möta bostadens område, och senare husens utsida. Något som är minst lika viktigt som hur din bostad ser ut invändigt är ju såklart hur området du bor i upplevs. Det kan vara familjevänligt och lugnt, hippt och med ett pulserande uteliv, och allt däremellan. Och vare sig det gäller flerbostadshus, parhus, eller villor, så är fasaden och husets identitet ofta en avgörande faktor i en bostadsköpares upplevelse. Vi tror att inbjudande och rättvisa bilder av husen och dess område är ett måste för att skapa trygghet hos kunden, så att det känns bekant och hemma direkt vid ett fysiskt besök.

Exteriör visualisering