3D modellering

3D modellering är den första fasen i vår produktion av visualiseringar oavsett vilken typ av projekt vi arbetar med. Arbetet innebär att vi med hjälp av digitala verktyg bygger upp en 3-dimensionell replika av er produkt, bostad, hus eller vad än vårt uppdrag innefattar. Dessa modeller ligger sedan till grund för alla former som syns i bilden. Det kan vara allt ifrån grässtrån, asfalterade vägar, högtalare, eller människor.

För att skapa 3D modeller av högsta kvalité och inom en rimlig tidsram och budget krävs det professionella 3D-artister. Det behövs även ett 3D-program att arbeta i. Här på Studio3D så använder vi oss utav 3Ds Max från Autodesk. 3Ds Max är ett av de absolut största och vanligaste 3D paketen inom vår bransch. Detta säkerställer att vi inte har några tekniska hinder som förhindrar möjligheterna hos våra 3D-artister och ger oss även goda möjligheter att integreras i/eller ta över befintliga produktioner.

Något som är viktigt att ha i åtanke är att den fysiska storleken på produkten inte är det som avgör vår arbetsinsats. Komplexitet och detaljrikedom på produkten är avgörande i vår arbetsinsats, och kan ytterligare påverkas positivt eller negativt beroende på ert grundmaterial. Vi kan modellera utifrån alla typer av underlag ifrån inskannade skisser och fotografier, till CAD-ritningar i 2D eller 3D. Beroende på underlagets tydlighet och återanvändbarhet i våra verktyg påverkas tiden som krävs.

Vi hjälper även till med att exportera olika typer av 3D CAD modeller som t.ex. dwg-filer. Då finns möjligheten för inredningsarkitekter att hämta ner och använda era produkter i miljöer som dem ritar upp. Modellerna kan integreras i onlinekataloger som t.ex. BIMobject och pCon-planner för att ge incitament till arkitekter i ett tidigt skede att använda just era produkter.


Se exempel på ett arbetsflöde nedan:
3dmodellering steps