3D modellering

3D modellering är den första fasen i skapandet av en produkt eller bild. Det är i detta skede vi bygger upp en 3D dimensionell modell av er produkt. När detta är gjort kan vi börja modellera en eventuell interiör alt. exteriör som produkten skall visualiseras.

För att skapa 3D modeller av högsta kvalite krävs det professionella 3D-program, och ett av det bästa programmet som finns på marknaden är 3ds Max som även vi jobbar med.

Vi kan modellera utifrån alla typer av underlag. Allt från en skisser, fotografier till CAD-ritningar i 2D eller 3D.
Det är inte storleken på produkten som avgör vår arbetsinsats utan det handlar mer om hur komplex och detaljrik produkten är samt vilket underlag vi får ifrån er.

Vi hjälper även till med att skapa olika typer av 3D CAD modeller som t.ex. dwg för att de skall fungera i olika enklare visualiseringsverktyg som Pcon planner. Då finns möjligheten för inredningsarkitekter att kunna placera produkterna i miljöer som dom ritar upp.


Se exempel på ett arbetsflöde nedan:
3D-modellering steps